SpotIT Customer Day 2017

Donderdag 21 september 2017 gaat de 3e editie door van de jaarlijkse SpotIT Customer Day​. Dit is een uniek event voor al onze klanten, relaties en partners waar we 8 boeiende seminaries aanbieden over de laatste ontwikkelingen en updates in security, netwerken en GDPR.
Het programma is opgedeeld in een technical track en een management track.

​De inschrijvingen zijn afgesloten. Indien u graag informatie wenst, kan u contact opnemen met Sophie Crabeels via scrabeels@spotit.be 

LOCATIE: Brabantse Golf, Steenwagenstraat 11, 1820 Melsbroek

PROGRAMMA: 

 • 11u30 - 12u00: Ontvangst
 • 12u00 - 13u00: Broodjeslunch
 • 13u00 - 13u30: Kick-off
 • 13u30 - 17u00: Presentaties management track & technical track
 • 17u00 - 17u30: Closing session
 • 17u30: Netwerkmoment
 • 18u15: Live cooking dinner 
   

Technical Track 

 • 13u35 - 14u15: Securing SaaS applications and assuring integrity.​
  Palo Alto Networks - Aperture: Frederik Van Den Hof 

  Vroeger was er een duidelijke network boundary, vandaag staat data overal. Palo Alto Networks vindt het belangrijk om visibiliteit en security enforcement te leveren overal waar data zich bevindt: van de campus tot de public cloud en zelfs de alomtegenwoordige SaaS applicaties. In deze sessie zal Palo Alto Networks inzoomen op hoe Aperture inzicht verleent in een scala aan verschillende SaaS apps (Box, Salesforce, Office365, …) en hoe u proactief acties kan ondernemen. Er wordt verder gekeken dan alleen security toepassingen. In dit seminarie licht Palo Alto Networks ook toe hoe deze tool kan gebruikt worden om bijvoorbeeld PCI en GDPR compliance te enforcen door ervoor te zorgen dat gevoelige data niet onwetend gedeeld wordt buiten de organisatie.
   

 • 14u20 - 15u00: Introducing an entirely new era in networking. The Network Intuitive.
  Cisco​: Frank De Reymaeker
  SD-Acces allows you to provide network access in minutes for any user or device to any application. It provides end-to-end segmentation to keep user, device and application traffic separate without a redesign of the network. It automates user access policy so organizations can make sure the right policies are set for any user or device with any application across the network. This is all done with a single network fabric, to enable a consistent user experience anywhere without compromising on security, meaning common user policy for LAN, WAN and cloud. 
   

 • 15u00 -15u30: BREAK 
   

 • 15u35 - 16u15: Application attacks and how to protect against them. DDOS & WAF.
  F5: Filip Verlaeckt​
  With the frequency and amplitude of attacks increasing every year, the importance of data security keeps growing as well. Data being the new currency amongst cyber criminals, hackers continuously try to get access to corporate data. F5 has a long track record of protecting applications, which are the gateways to this data. In this session F5 explains their different solutions   to protect the data in applications both on-prem as in the cloud.

 • 16u20 - 17u00: Advanced defenses for advanced attacks.
  SpotIT: Frederik Rasschaert 

  Block more threats and quickly mitigate those that do breach your defenses with the industry’s first threat-focused NGFW. Cisco’s Firepower NGFW appliances combine Cisco’s proven network firewall with the industry’s most effective next-gen IPS and advanced malware protection. All so you can get more visibility, be more flexible, save more, and protect better.

Management Track 

 • 13u35 - 14u15: Top Cybersecurity Trends for 2018 - 2019. 
  SpotIT: Willem Magerman 
  ​2017 has been an interesting year so far for all things cyber. But what to look out for in the coming years? This session reviews the lessons learned and combines these with the expected trends so we can use the past to protect the future. 
   
 • 14u20 - 15u00: De impact van GDPR op uw organisatie vanuit organisatorisch, juridisch en IT-technisch standpunt. 
  SpotIT: Debbie Van Waes & Tom Andries

  ​GDPR werd in april 2016 door de EU goedgekeurd en is effectief afdwingbaar vanaf 25 mei 2018. In deze sessie wordt GDPR vanuit 3 hoeken benaderd: wat is de organisatorische, juridische en IT-technische impact op organisaties. De belangrijkste regels van GDPR worden toegelicht. U krijgt een zicht op de mogelijke strategieën en aanpak voor uw bedrijf. We bespreken wat GDPR betekent voor de bestaande bedrijfspolicies en - procedures. Tenslotte worden de IT-technische implicaties en oplossingen besproken. 
   
 • 15u00 - 15u30: BREAK 
   
 • 15u35 - 16u15: SIEM-sala-bim: een uitgekiende strategie hoeft geen tovenarij te zijn.
  IBM: Maarten Keisers

  In 2018 wordt van elke organisatie verwacht dat ze voldoet aan de Europese General Data Protection-regelgeving. Als bedrijf is het echter niet eenvoudig om een aangepaste, flexibele security strategie te ontwikkelen die alle mogelijke bedreigingen in kaart brengt. Met smartphones, tablets, laptops, cloud, collaboratie platformen etc, is er gewoon teveel data verspreid over teveel toestellen en applicaties. Tijdens deze keynote toont IBM aan dat ook uw bedrijf baat heeft bij een cognitieve bewaker die de miljoenen potentiële events herleidt tot dat ene kritische issue. Het maakt van Security geen hokus-pokus, maar wel een transparante en efficiente hoeksteen van uw bedrijfsvoering.
   
 • 16u20 - 17u00: Customer Case Eandis.
  Eandis