Home > Blog & nieuws > Automatisatie van Infoblox

Automatisatie van Infoblox

Een succesverhaal

Automatisatie. Een begrip dat binnen de technologiesector vaak in het rond geslingerd wordt. U heeft het ongetwijfeld al vaak gehoord. “We moeten automatiseren om aan efficiëntie te winnen.” Klopt, maar deze uitspraak laat het onterecht eenvoudig klinken. Dat is niet altijd het geval. Automatiseren is een intensief project, waarbij eerst heel wat resources aangewend worden, om uiteindelijk van het resultaat te kunnen profiteren. Automatiseren doet u dus niet zomaar, zonder strategie of bepaalde doelstellingen.

 

Spotit automatiseert

Spotit erkent het belang en de vele voordelen van automatisatie. Alles begint bij het uitwerken van een degelijke strategie. We starten met het valideren van de business case en het definiëren van de succes criteria, zodat we weten waar we naartoe streven. Dat maakt het gemakkelijk om tussentijds bij te sturen, en achteraf het al dan niet slagen van het project te beoordelen.

 

Daarna brengt het spotit DevOps team de verschillende stappen van de bestaande manuele processen in kaart. We bekijken welke stappen we, zowel bij de klant als bij spotit, kunnen vervangen door automatisatie, en houden hierbij rekening met de huidige beschikbare tools. Op die manier streven we ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden, en de efficiëntie te maximaliseren.

 

Een succesverhaal: de automatisatie van Infoblox

We zagen een opvallende trend: onze klanten maakten steeds meer gebruik van het CI/CD principe (Continuous Integration/Continuous Delivery) voor de ontwikkeling van hun eigen business applications. Als een gevolg daarvan was er een aanzienlijke stijging in het aantal change requests voor DNS-aanpassingen. Omdat spotit de klant centraal zet, gingen we op zoek naar een tijdsefficiënte oplossing om de klant nog beter te kunnen dienen. En die hebben we gevonden: automatisatie van de standaard change request. Bovendien integreerden we deze automatisatie ook in de processen van onze klanten én onze eigen tools. Zo garanderen we optimale snelheid van het CI/CD proces van de klant, en kunnen onze spotit engineers focussen op geavanceerde uitdagingen.

 

Maar daarmee is het succesverhaal nog niet rond. Spotit zorgde voor de mogelijkheid om deze geautomatiseerde standaard changes ook in bulk te kunnen uitvoeren. Win-win voor alle partijen! Toch? Tenzij er zich ergens een probleem voordoet tijdens de verwerking van de changes, en alles in het honderd loopt. Maar spotit zou spotit niet zijn, mochten we ook hieraan niet proactief gedacht hebben. We implementeerden een extra veiligheidsfeature, waarbij een roll-back van alle voorgaande changes mogelijk is, indien nodig. Zo kunnen we de data-integriteit van alle DNS records te allen tijde garanderen!

 

Automatisatie met het oog op secure development

Security zit in het DNA van spotit. Dat betekent dat we werken volgens het ‘Security by Design’ principe en steeds ontwikkelen volgens het CIA model (Confidentiality, Integrity and Availability). Alle beschikbare data wordt veilig verwerkt dankzij de implementatie van sterke authenticatie en een correcte autorisatie. De DevOps infrastructuur zorgt ervoor dat onze integraties steeds beschikbaar zijn voor onze klanten en onze spottees. Door voldoende controles en roll-back functionaliteiten in te bouwen, zorgen we steeds voor de correcte informatie op deze systemen. Zo staat spotit garant voor het bouwen van veilige en betrouwbare automatisatie-oplossingen.

Wilt u ook automatiseren?

“We moeten automatiseren om aan efficiëntie te winnen.” De volgende keer dat u intern deze uitspraak hoort, denk dan aan spotit. Ons team van experts kan u begeleiden en ondersteunen via een planmatige aanpak, op-maat-gemaakte oplossingen en professionele implementatie.

Ik wil automatiseren!