Home > Blog & nieuws > Het hoe en waarom van network monitoring tools

Het hoe en waarom van network monitoring tools

Wat verstaan we precies onder ‘network visibility’ en hoe kunnen network monitoring tools meerwaarde brengen?

Network visibility is een breed begrip, maar kan kort samengevat worden als volgt: ‘je bewust zijn van de verschillende onderdelen en de gebruikte data binnen een (bedrijfs)netwerk’.

 

Network visibility betekent niet alleen zicht op de verschillende onderdelen van je netwerk, maar ook inzicht in het gedrag en de trafiek die die verschillende nodes genereren. Dit inzicht laat ons toe om netwerken efficiënter, veiliger en performanter te beheren.

 

Om die inzichten te verkrijgen, gebruiken we zogenaamde network monitoring tools. Deze software, zoals bijvoorbeeld LogicMonitor, Solarwinds en Zabbix, bieden diepgaande insights. Naast deze specifieke software tools bevatten ook de producten van grote netwerkvendoren zoals Cisco en Palo Alto Networks uitgebreide loggingfunctionaliteiten om aan network visibility te doen.

 

Hoe werken network monitoring tools?

Deze softwarepakketten verzamelen data op verschillende manieren. De eerste – en momenteel meest gebruikte – is SNMP, ofwel Simple Network Management Protocol. Zoals de naam zegt, kunnen we met dit protocol op een eenvoudige manier onze infrastructuur monitoren én managen. Helaas blijft het bij het eenvoudigweg lezen en schrijven van data.

 

Monitoring kan ook gebeuren via syslog – een intussen al wat ouder protocol – waarmee netwerkapparaten berichten naar elkaar sturen. Denk maar aan een timestamp en specifieke informatie over een gebeurtenis. Die berichten worden opgeslagen en geanalyseerd op een syslog server, die op zijn beurt gekoppeld is aan de network monitoring tool in kwestie.

 

Ten slotte brengen bepaalde platformen zélf network monitoring tools naar voor. Cisco Meraki is bv. volledig cloud-managed, waardoor je alle informatie, problemen en meldingen over de netwerkomgeving via het dashboard in de browser kan gaan raadplegen.

 

Time is money

Efficiëntie, performantie, veiligheid, … Het zijn mooie begrippen. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Welke meerwaarde brengen network monitoring tools? Tijdswinst, natuurlijk! Iedereen kent de uitspraak ‘time is money’ en dat is niet anders in een productieomgeving. Door correct gebruik van network monitoring tools kunnen engineers héél snel een analyse maken op basis van de gelogde informatie. Vaak kunnen ze zelfs voorkomen dat de productie stilvalt, door bepaalde datapunten, zoals netwerkcongestie en vitale parameters van kritieke hardware, proactief te monitoren. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen! De investeringen in network monitoring zijn daarom snel terugverdiend.

Hoe past spotit in het verhaal?

Ongeacht of u gebruik maakt van tool X of tool Y, het beheren van dergelijke hard- en software is werk voor specialisten. Bij spotit ontzorgen ervaren engineers klanten van het opzetten, beheren en dagelijks monitoren van hun enterprise netwerkomgeving. Zo creëren wij voor u network visibility, mét de juiste tools én de gepaste respons.