Home > Blog & nieuws > Net Promoter Score – Hoe kijken klanten naar spotit?

Net Promoter Score - Hoe kijken klanten naar spotit?

Zou u spotit aanraden aan een collega of vriend? Het is de kernvraag die we elk jaar opnieuw stellen aan onze klanten. Al meer dan 7 jaar na elkaar laat spotit een uitgebreid Net Promoter Score (NPS) onderzoek uitvoeren door een externe partij. Dit strategisch initiatief heeft als doel dieper inzicht te krijgen in wat klanten echt denken over onze dienstverlening en het identificeren van zaken vatbaar voor verbetering. We delen graag de belangrijkste inzichten en onze NPS-score.

Hoe tevreden bent u van de spotit dienstverlening?

Met de duurzame groeiambities van spotit scherp in het vizier, staat de tevredenheid van onze klanten centraal. Om dit te meten – ja, meten is weten – wordt jaarlijks een random selectie van klanten bevraagd. Via NPS-onderzoek krijgen we een holistisch beeld van hoe klanten de samenwerking op vandaag ervaren alsook een beter zicht op hun toekomstige verwachtingen. De Net Promotor Score (NPS), een heldere indicator van klantentevredenheid en klantloyaliteit, fungeert hierbij als een kompas voor deze missie.

De NPS kan variëren van -100 tot 100. Elke score boven 0 wordt als goed beschouwd, omdat dit betekent dat u meer voorstanders hebt dan tegenstanders. Algemeen wordt aangenomen dat een score boven 50 uitstekend is, terwijl een score boven 70 uitzonderlijk is. Deze hoge scores zijn echter vrij zeldzaam. In veel sectoren is een NPS tussen 30 en 50 een realistisch doel en wordt beschouwd als een indicatie van goede klanttevredenheid.

Met een knappe NPS-score van 41 mag spotit zich zeker en vast positioneren als een toonaangevende en sterke dienstverlener in de IT-sector. Klanten benadrukken spotit’s expertise, klantgerichtheid, en betrouwbaarheid als kernsterktes. De verkregen feedback weerspiegelt een diep vertrouwen in spotit’s vermogen om als betrouwbare partner en expert te fungeren, onderscheidend door een directe aanpak en steeds met heel veel kennis van zaken wat betreft cybersecurity & IT networking.

De interacties met het spotit-team lopen zeer professioneel en met een hoog kennisniveau. Samenwerkingen resulteren in goede resultaten en ze proberen altijd naar de best mogelijke oplossing te werken, rekening houdend met het budget en de doelen van het bedrijf.
Rudi de Jonge, Senior ICT Specialist, Aurubis Beerse

Kwaliteit, snelheid en professionaliteit

Uit het 2023-onderzoek komen ook steeds weer termen als kwaliteit, snelheid en professionaliteit naar voor. Wat wordt hiermee precies bedoeld? De kwaliteit van de dienstverlening vertaalt zich o.a. in spotit’s vermogen om snel en effectief te reageren op klantbehoeften. Het face-to-face aspect en het kort op de bal spelen voor dringende kwesties worden hierbij zeer sterk gewaardeerd. Daarnaast wordt de professionaliteit, met een benadering waarbij men spotit meer als collega dan als externe ziet, erkend als een van de sleutels van succesvol samenwerken.

De kwaliteit van de service zit echt goed. Spotit onderscheidt zich onder andere door kort op de bal te spelen en veel ter plaatse langskomen om zaken op te lossen. Ook als het dringend is, merk je dat spotit graag meedenkt en dicht bij de klant wil zijn.
Tevreden spotit-klant Milcobel

Hoe kunnen we de spotit dienstverlening verder verbeteren?

Met enkel maar goed nieuws maken we uiteraard geen progressie. Aandachtig luisteren naar wat beter kan en kritisch zijn voor onszelf is en blijft de boodschap. Het onderzoek identificeerde dan ook enkele verbeterpunten. Meer proactieve communicatie, efficiëntere informatiedoorstroming, en het delen van inzichten en benchmarks met klanten worden genoemd. We gaan hier uiteraard mee aan de slag en zien dit als mooie kansen om de algehele klanttevredenheid verder te verhogen.

 

Conclusie: blijven inzetten op uitmuntendheid en klantgerichtheid

Met een knappe NPS-score van 41 geven spotit-klanten aan zeker tevreden te zijn met de geleverde oplossingen en diensten. Dit positief resultaat sterkt ons om te blijven streven naar uitmuntendheid in alle geledingen van onze organisatie en te blijven inzetten op het leveren van klantgerichte oplossingen die echt waarde toevoegen. Yes we can! #spreadthespotitlove

Op zoek naar een straffe partner voor je volgende cybersecurity & networking uitdaging? Maak kennis met spotit. We luisteren graag naar jouw bezorgdheden en delen graag onze kennis met jou.