Network Operations Center

In ons Network Operations Center (NOC) monitoren we al de componenten en protocols die deel uitmaken van uw netwerk en grijpen we in als we onverwacht gedrag opmerken. Zo verzekeren wij u van een efficiënte werking van elke service die met het netwerk verbonden is.

 

Uw NOC:

  • Monitort alle netwerk- en security devices.
  • Meet alle relevante performance parameters: CPU, memory, disk space, buffers, latency, uptime, enz.
  • Verzamelt alle loggegevens in het netwerk management systeem. Bepaalde logberichten leiden tot een alarm: zo kunnen we proactief veranderingen detecteren.
  • Kan alle logs forwarden naar uw Security Information and Event Management (SIEM) systeem.

 

Incidenten detecteren

SpotIT gebruikt een netwerk management systeem dat volledig aangepast is aan uw omgeving. Als we een incident detecteren, wordt dat meteen gemeld aan het NOC. Aan elk alarm linken we de verwachte business impact, zodat we de juiste prioriteit aan het incident kunnen meegeven.

SpotIT gebruikt een real-time change detection systeem. Elke verandering in uw netwerk wordt zo onmiddellijk gerapporteerd aan het SpotIT NOC. Indien die verandering een aanleiding was voor een incident zal het NOC dus onmiddellijk de link leggen en de verandering ongedaan maken.

 

Compliancy checks

Naast operationele monitoring, voert SpotIT ook een constante compliancy check uit. We vergelijken de configuraties van alle netwerk en security componenten met het vooropgestelde High Level Design. Op die manier kunnen we afwijkingen detecteren en elimineren alvorens ze tot problemen leiden.   

Als klant krijgt u een read-only view op het SpotIT netwerk management systeem, zodat u alle operationele monitoring, compliancy, change detection en logging kan meevolgen.

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op.

ICONS

swoosh footer

Partners