Auditbegeleiding

Auditbegeleiding security netwerken

Hoewel wij geen certificaten uitreiken, kan ons team van ISO 27001-gecertificeerde consultants u wel helpen bij de voorbereiding op een ISO-audit. Bovendien zijn we goed geplaatst om een diepgaand inzicht te geven in uw huidige securityniveau. SpotIT heeft een pragmatische benadering voor auditbegeleiding. Een auditrapport moet dan ook leiden naar een concreet actieplan om uw informatiebeveiliging te verbeteren.

Written Information Security Plan (WISP)

Voor SpotIT is een security policy een kwestie van gezond verstand en de juiste technologie. Wat dat laatste betreft, opteren wij voor een combinatie van een COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) framework met een aantal juridische standaarden (ISO, SOX, NIST, etc.). Zo komen wij tot een realiseerbare security policy op maat van uw bedrijf.

Via COBIT kunnen we de maturiteit van de information security van uw bedrijf vergelijken met bedrijven in uw sector en ook meten ten opzichte van de bedrijfsobjectieven. Hierdoor kunnen we een Information Security Action Plan (ISAP) ontwikkelen om de maturititeit van de informatiebeveiliging van uw organisatie te verhogen.

Dit ISAP combineren we met uw wettelijk vereiste standaarden voor het opstellen van een Written Information Security Plan (WISP). Het WISP bevat niet alleen uw security policy, maar helpt uw medewerkers ook om dit beleid na te leven door ze alle informatie te geven die ze hiervoor nodig hebben: praktijkvoorbeelden, templates voor het melden van incidenten, enzovoort.

swoosh top grey

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op.

ICONS