Secure Development

Beveiliging wordt een steeds belangrijker aandachtspunt bij de ontwikkeling van applicaties. Softwaretoepassingen zijn tegenwoordig vaker toegankelijk via netwerken. Daardoor worden ze kwetsbaar voor allerlei bedreigingen.

Het ontwikkelen van veilige applicaties gebeurt op basis van veilige processen, zowel ondersteunende procedures als de eigenlijke productontwikkelingscyclus. Bij SpotIT houden we uw software development cycle tegen het licht en:

  • Voeren we een maturity assessment van uw Software Development Lifecycle uit.
  • Doen we aanbevelingen voor het verhogen van de security in uw ontwikkeling.
  • Delen we onze kennis met uw development teams.
swoosh top grey

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op.

ICONS