Sociale media hot topic bij Belgische gezinnen

Sociale media hot topic bij Belgische gezinnen, helft ouders is bezorgd over cyberpesten

Nieuw schooljaar, nieuwe boekentas? Of zeggen we anno 2019 beter nieuw schooljaar, nieuwe laptop/tablet/smartphone? In een steeds digitaler wordende samenleving, hebben ouders het alsmaar moeilijker om op de hoogte te blijven van het online doen en laten van hun kinderen. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Belgisch netwerkbeveiliger SpotIT dat 6 op 10 ouders in België zich zorgen maakt over de online veiligheid van hun kinderen. Ze vinden het dan ook belangrijk om de valkuilen op internet en sociale media op regelmatige basis te bespreken met hun kroost. In 7 op 10 Belgische gezinnen komen onderwerpen als cyberpesten, het chatten met onbekenden en online shoppen geregeld aan bod. Een goede evolutie, maar er is nog werk aan de winkel. Naast de ouders, speelt ook het onderwijs hierin een grote rol. Daarom organiseert SpotIt dit schooljaar opnieuw maandelijks infosessies om kinderen tussen 12 en 18 jaar te informeren over de online gevaren. 

Kleine kinderen, grote zorgen? 

Belgisch netwerkbeveiliger SpotIT bevroeg in een recent nationaal onderzoek de kennis van ouders ten aanzien van het online gedrag van hun kinderen. Wat blijkt? 6 op 10 ouders maakt zich zorgen over de online veiligheid van hun kinderen. Hoe jonger de kinderen, hoe groter de zorgen. Zo zou 65% van de ouders met kinderen tussen 10 en 16 jaar zich zorgen maken over de online veiligheid van hun kroost, tegenover 50% van de ouders met kinderen tussen 16 en 18 jaar. Dit zou wel eens in nauw verband kunnen staan met de vaststelling dat ouders met jongere kinderen een beter zicht menen te hebben op de online activiteiten van hun kinderen dan ouders met puberende kinderen. Wat niet weet, niet deert?

H.V., moeder van 4  kinderen vertelt: “Zowel mijn twee oudste zoons (19 en 15) als mijn dochter (21) hebben sinds hun 12 jaar eerst een gewone gsm en sinds hun 13 jaar een smartphone (de jongste zoon van 9 is nog te klein). En ja, ze mogen die meenemen naar school. Zodat we hen en zij ons, steeds kunnen bereiken indien nodig. Maar ik geef toe dat het me heel wat zorgen baart. Het is voor ons gewoon onmogelijk om al hun online activiteiten te controleren. En ook al volg ik hun op Facebook en Instagram, kunnen ze even goed nog een extra ‘ouderproof’ account hebben…Ons zullen ze het niet vertellen.”

1 op 2 ouders bezorgd over cyberpesten

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 62% van de ouders (met kinderen tussen 10 en 18 jaar oud) er vooral mee inzitten dat hun kinderen te veel persoonlijke informatie zouden doorgeven aan vreemden. Nog 60% van de ouders is bezorgd dat hun kinderen op het internet zouden omgaan met onbetrouwbare mensen. Verder geeft de helft van de ouders aan bezorgd te zijn over cyberpesten. Steven Vynckier, CEO van SpotIT licht toe: “Onder cyberpesten verstaan we alle pesterijen die gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën – zoals het internet, de gsm of computer – om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen. Dit kan meer specifiek gaan om het sturen van gegante afbeeldingen, van ongepaste berichten of het online uitsluiten/blokkeren van personen. Op dit moment zou één jongere op tien met cyberpesten te maken krijgen.”

Niet alleen maken ouders zich zorgen dat hun kind gepest wordt op internet, 3 op 10 ouders zijn bang dat hun kind misschien zelf online pestgedrag vertoont.

Help! Mijn kind zit op Facebook

Maar hoe gaan ouders nu het beste om met deze bezorgdheid? Uit het onderzoek blijkt dat 7 op 10 ouders regelmatig met hun kinderen praat over de valkuilen op het internet en sociale media. En dat is een stap in de goede richting, zo stelt ook Steven Vynckier: “Kinderen beseffen vaak niet dat hun online activiteiten ernstige gevolgen kunnen hebben.  Voor hen is het dagelijkse kost om foto’s, filmpjes te delen op Facebook of Snapchat. Maar ze staan er niet bij stil dat ook zij die minder goede bedoelingen hebben, toegang kunnen krijgen tot deze info. Daarom dat een goede communicatie tussen ouder en kind, maar ook sensibilisering op school uiterst belangrijk is. Laat ze nadenken over de mogelijke gevolgen van hun gedrag. En leer ze op een veilige manier omgaan met sociale media.”

SpotIT zelf draagt ook dit schooljaar alvast zijn steentje bij via de sensibiliseringscampagne ‘It’s a jungle out there, be secured’. Met deze scholencampagne probeert SpotIT de jongeren te educeren over veilig online, phishing, smishing, sexting, de gevaren van smartphones en applicaties maar eveneens over de nieuwe privacywetgeving (alsook GDPR) waarin jongeren meer rechten krijgen.

Voor de ouders geeft Steven Vynckier, CEO van SpotIT nog volgende handige tips mee:

  • Maak je kinderen duidelijk dat stories op Instagram of Facebook niet definitief verdwijnen na 24uur. Dit is eveneens het geval bij Snapchat. Stories en doorgestuurde snaps kunnen eenvoudig opgeslagen worden en terug verspreid worden door hackers.
  • Niet enkel jouw Zalando zoekopdrachten achtervolgen jou, die van je kinderen ook. Wanneer ze online vertoeven, zijn je kinderen een doelgroep voor adverteerders. Installeer daarom ad blockers (vb. Ghostery, Ad Block plus) op de tablet/laptop en hun smartphone.  
  • Zorg ervoor dat de privacyinstellingen van sociale media accounts goed zijn ingesteld. Zorg ervoor dat hun foto’s niet openbaar geplaatst worden, stel tijdlijncontrole en tagcontrole in en maak gebruik van tweestapsverificatie.
  • Stel ouderlijk toezicht in of maak gebruik van bestaande applicaties (vb.: Qustodio, Family link, Safe Lagoon, edm.) waarbij je als ouder het surfgedrag van je kinderen kan monitoren. Hierdoor kan je een veilige(re) omgeving creeëren door bepaalde inhoud te blokkeren, de activiteit op sociale netwerken monitoren, de schermtijd instellen, enz.
  • Installeer een webcamcover op de computer van je kinderen. Webcams kunnen filmen/ foto’s nemen zonder dat dit duidelijk aangegeven is. Een webcamcover kan hier voor bescherming zorgen.
  • Voor 3 tot 12 jarigen bestaat YouTube Kids, een kindvriendelijke Youtube. Per kind kunnen er verschillende profielen aangemaakt worden met elk hun eigen beperkingen.
  • Plaats als ouder niet teveel foto’s van je kinderen op sociale media, het internet onthoudt namelijk alles. Door foto’s online te plaatsen zorg je reeds voor een online identiteit voor je kinderen, zonder dat ze hier zelf over kunnen beslissen.

60% van de ouders met kinderen tussen 10 en 16 jaar meent een goed zicht te hebben op wat hun kinderen allemaal online doen tegenover 49% van de ouders met kinderen tussen 16 en 18 jaar.

In de media

Het Laatste Nieuws

"Snapchatten moet je op school leren. Ouders kennen er zelf niks van""

31/08/2019, p. 10

La Dernière Heure

"6 conseils pour limiter les risques"

31/08/2019, p.4

"60% des parents inquiets pour leurs enfants"

31/08/2019, p.4

La Capitale

"Le cyberharcèlement vous fait peur"

02/09/2019, p.15

Demorgen.be

"Onderwijs helpt bij prediken van mediawijsheid"

01/09/2019

Dhnet.be

"Dérives des réseaux sociaux, cyberharcèlement: 6 parents sur 10 angoissent pour leurs enfants, nos conseils"

31/08/2019

Lameuse.be

"Le cyberharcèlement vous fait peur"

02/09/2019

Lanouvellegazette.be

"Le cyberharcèlement vous fait peur"

02/09/2019

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op.

ICONS