Home > Customer Stories > De Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken

Sinds kort beschikt de Belgische Federatie van Voedselbanken over een volledig nieuw, veilig en performant netwerk. Het gevolg is dat de verdeling van voedselpakketten aan de minstbedeelden vandaag op een veel efficiëntere manier verloopt. Dit tot grote tevredenheid van de vele voedselbankvrijwilligers. Dit mooie project kwam mee tot stand dankzij de gulle hardware-donatie van Cisco en het grote enthousiasme van onze spotit engineers. We zijn fier dat we via dit unieke project ons steentje kunnen bijdragen aan een mooiere maatschappij.

DE UITDAGING

Nood aan een professioneel netwerk

Sinds COVID-19 en de energiecrisis is het volume van voedselpakketten zodanig gestegen dat het voor de vrijwilligers van de Belgische Federatie van Voedselbanken niet meer haalbaar was om voorraden manueel te tellen. Via een geautomatiseerd systeem met barcodescanners kan men efficiënter werken, daalt de foutenmarge en garandeert men correcte rapportering naar de overheid.  Om dit systeem te realiseren, was er nood aan een stabiel en veilig netwerk.

DE AANPAK

Een mooie samenwerking tussen 3 partijen

Cisco hecht belang aan een inclusieve toekomst voor iedereen. In het kader van hun donatieprogramma doneerde Cisco netwerkmateriaal aan de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Die hardware moet uiteraard ook geïnstalleerd, beheerd en 24/7 gemonitord worden. Onze spotit Security & Network Engineers rolden nieuwe netwerken uit in de magazijnen en implementeerde ze in het spotit NOC. Hierdoor kunnen we snel reageren en ingrijpen wanneer bepaalde alerts van netwerk devices binnenkomen.

Spotit is een aanrader! Daar moeten we niet over twijfelen. Ze gaan zeer goed om met hun klanten, en blijven steeds waakzaam.
Bart Buckinx, Afgevaardigd Bestuurder bij Voedselbank Limburg VZW
DE RESULTATEN

Een succesverhaal

Voedselbank Limburg beschikt nu over een professioneel netwerk met 15 access points die het volledige magazijn voorzien van stabiele en veilige wifi. Ook extra devices, zoals inbraakalarmen en bewakingscamera’s, werden aangesloten op dit netwerk.

VOLGENDE STAPPEN

Wat brengt de toekomst?

Zodra het project in Limburg volledig afgerond is, zal spotit ook de Voedselbanken in Antwerpen en Luik gaan voorzien van een nieuw netwerk en onboarding in het spotit NOC. In totaal zullen 6 van de 9 Voedselbanken in België voorzien zijn van onze spotit diensten.

Publicatiedatum: 16 april 2024