Home > Services > Detect & respond > Chief Information Security Officer (CISO)

Chief Information Security Officer

De CISO is een gecertificeerde professional die u helpt en ondersteunt bij het beheer van alle bedrijfsprocessen die met information security te maken hebben.

CISO professional

Wat is een CISO?

De Chief Information Security Officer (CISO) speelt een cruciale rol in het beheer van alle bedrijfsprocessen die met information security te maken hebben. Met onze dienst CISO as a Service nemen de gecertificeerde security professionals van spotit die rol volledig op zich, zodat u zich kan focussen op uw core business.

Wat zijn de voordelen?

Gecertificeerde professional

Een gecertificeerde professional die kan rekenen op de kennis en skills van het volledige spotit-team.

Onafhankelijk advies

Een externe CISO is onafhankelijk en werkt zonder belangenvermenging.

Concrete actiepunten

Kwalitatieve en concrete actieplannen voor de implementatie van uw strategie.

Kruisbestuiving

We kunnen ervaringen vanuit andere bedrijven in uw strategie toepassen.

Wat kan u verwachten?

  • Hulp bij het opstellen en uitrollen van de gepaste information security strategie.
  • Grondige evaluatie van uw huidige situatie en identificatie van de tekortkomingen.
  • Uittekenen van een Information Security Action Plan (ISAP).
  • Ondersteuning bij de implementatie van beveiligingsmaatregelen die in uw sector en uw bedrijf vereist zijn.

Waarom is dit een prioriteit?

De job van een CISO stopt nooit. Weinig bedrijven beschikken over de budgetten en mankrachten, of hebben de noodzaak om iemand fulltime in te schakelen. Daarom is een externe spotit CISO de ideale oplossing! Deze medewerker werkt maar al te graag samen met uw teams het information security beleid uit. Bovendien kan u een beroep doen op ons om dit beleid te implementeren en controleren.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Neem tijdig contact op met spotit voor meer info over een plan van aanpak om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes