Home > Services > Detect & respond > Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer

De Data Protection Officer bewaakt als externe medewerker het toezicht over het naleven van de GDPR-wetgeving.

DPO professional GDPR

Wat is een Data Protection Officer?

Onze DPO’s (Data Protection Officer) houden toezicht op het naleven van alle aspecten van GDPR en ontzorgen u op die manier van alle GDPR-gerelateerde taken. Een DPO beschikt, samen met het spotit Data Protection team, over zowel de nodige, juridische skills als de IT-vaardigheden.

Wat zijn de voordelen?

Geschikt voor elk type organisatie

Iedere organisatie (van welke grootte of waar ter wereld ook) die met gegevens van EU-burgers werkt, moet voldoen aan de regelgeving van GDPR. Deze wetgeving is het speelveld van onze DPO’s en kunnen u daarom goed ontzorgen van deze verantwoordelijkheden.

Voldoen aan de wetgeving

Sommige bedrijven worden verplicht om een interne of externe DPO aan te wijzen. Zelfs wanneer dat niet het geval is, wordt het toch steeds aangeraden om een beroep te doen op een DPO.

Onafhankelijk advies

De externe spotit DPO werkt onafhankelijk en vrij van belangenconflicten.

Jarenlange professionele ervaring

Het volledige spotit Data Protection team beschikt over de nodige juridische en IT-vaardigheden.

Wat kan u verwachten

  • Complete ontzorging: de DPO houdt toezicht op het naleven van alle aspecten van GDPR.
  • Een onafhankelijke DPO die vrij van belangenconflicten kan werken.
  • Ruim portfolio aan GDPR-gerelateerde services, tools en ondersteuning.
DPO professional GDPR

Hoe gaan we te werk?

  1. We voeren een GDPR-assessment uit om de huidige stand van zaken in kaart te brengen.
  2. Daarna stellen we een stappen- of actieplan op om eventuele tekortkomingen weg te werken.
  3. Tot slot start de adviserende en begeleidende rol van de DPO. We stellen de nodige documenten, verklaringen en registers op.

Waarom is de opvolging van de GDPR-wetgeving een prioriteit?

Sinds mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing voor elk bedrijf gevestigd in de EU. Dit vraagt de nodige aanpassingen. Het spotit Data Protection team, bestaande uit zowel juridische consultants als IT-specialisten, kan u hierbij helpen.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Neem tijdig contact op met spotit voor meer info over een plan van aanpak om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes