Identify

IT security assessment


Security & network assessment

Een intensieve doorlichting van uw IT-omgeving, door spotit experten, met een focus op security en networking. U bekomt een inventarisatie van uw huidige omgeving, een overzicht van de kwetsbaarheden, en initiatieven om uw security en network maturiteit te verhogen.

Lees meer
Ethical hacking

Een geautoriseerde poging om toegang te verkrijgen tot uw netwerk en data, al dan niet op basis van voorkennis van de systemen en interne code.

Lees meer
Red & Blue Teaming

Via red & blue teaming kunnen we de kwetsbaarheden in uw cybersecuritystrategie identificeren, waarbij verschillende teams het tegen elkaar opnemen. Het ene team handelt als de aanvaller, terwijl het andere team als verdedigers de security van het bedrijf proberen te optimaliseren.

Lees meer
Microsoft Identity assessment

Identiteit is het belangrijkste onderdeel van IT security. Authenticatie is dus de toegang van een organisatie tot de IT omgeving. Organisaties hebben een ‘identity control plane’ nodig dat hun beveiliging versterkt en hun data, toestellen en apps, cloud en on-prem, veilig houdt voor indringers. Door Microsoft Entra ID en Active Directory te beoordelen geeft spotit de klant een compleet beeld van hun identity control plane.

Lees meer
Identify

Governance


GDPR assessment

Onderzoek naar de naleving van de GDPR-wetgeving binnen uw organisatie. Op basis van een gap analyse creëren we een concreet bijsturingsplan, zodat uw bedrijf wettelijk helemaal in orde is.

Lees meer
NIS2 assessment

Ontdek welke maatregelen nog ontbreken binnen uw organisatie om te voldoen aan de NIS2 wetgeving. Dit assessment is uw snelste weg richting compliance.

Lees meer
ISO 27k assessment

Onderzoek naar de maatregelen, procedures en protocollen binnen uw organisatie, in hoeverre deze voldoen aan de ISO 27001 standaard, en hoe u deze eventueel kunt verbeteren.

Lees meer
Social engineering

Aan de hand van praktische opleidingen en social engineering simulaties maken onze spotit-specialisten uw medewerkers meer bewust van deze vorm van oplichterij.

Lees meer
Cybersecurity maturity assessment

Aan de hand van workshops brengt spotit uw cybersecurity maturiteit in kaart. Naast technologische implementatietrajecten maken ook business en governance doelstellingen onderdeel uit van dit assessment.

Lees meer
Identify

Networking