Home > Services > Identify > Cybersecurity maturity assessment

Cybersecurity maturity assessment

Hoe effectief is uw security strategie? Zijn de juiste policies, tools, procedures en mensen beschikbaar om uw organisatie te beschermen? Ligt er een bewezen plan van aanpak klaar in het geval van een informatiebeveiligingsincident?

Cybersecurity maturity assessment

Wat is een cybersecurity maturity assessment?

Aan de hand van workshops brengt spotit de maturiteit van uw cybersecurity in kaart. Samen bepalen we een pragmatische aanpak. Op basis van bewezen frameworks, zoals UKC en NIST, stellen we de juiste stappen op om u beter te beveiligen tegen cybercriminelen. Naast technologische implementatietrajecten maken ook business en governance doelstellingen onderdeel uit van deze cybersecurity maturity assessment.

Wat zijn de voordelen?

Onafhankelijk assessment

Zijn de juiste tools, processen en resources aanwezig? We geven u een frisse kijk op de huidige maatregelen binnen uw organisatie.

Relevante verbeterpunten

Inventarisatie van alle pijnpunten en opportuniteiten binnen uw omgeving, met daaraan gekoppeld verbeterpunten die de kernactiviteiten van uw organisatie waarborgen.

Voor elk type organisatie

Geschikt voor elke organisatie, ongeacht de grootte, sector en IT-maturiteit.

Strategisch en technisch

Ruim portfolio aan technische assessments (UKC en NIST) en assessments vanuit een business en strategisch standpunt (ISO 27001).

Wat kan u verwachten?

  • Ontdek de zwakke plekken binnen uw organisatie nog voor aanvallers er misbruik van kunnen maken.
  • U ontvangt een technologie-onafhankelijke roadmap in de vorm van een meerjarenplan om de security binnen uw organisatie te verhogen.
  • Identificatie van quick wins vanuit het “low effort/low cost – high gain principe”.
  • Een compleet overzicht op uw huidige security posture in vergelijking met de gewenste beveiligingsstatus. Indien mogelijk, vergelijken we ook relevante bedrijven of sectorgenoten.
Cybersecurity maturity assessment

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting om de doelstellingen te bespreken.
  2. Workshops met de verschillende stakeholders om de huidige status in kaart te brengen.
  3. Rapportage van de gevonden threats.
  4. Presentatie van het rapport, inclusief quick wins en roadmap op de korte en lange termijn.

Waarom is een cybersecurity maturity assessment een prioriteit?

Ontdek de kroonjuwelen binnen uw organisatie, waar deze zich bevinden, wie er allemaal toegang toe heeft, en hoe goed deze beveiligd zijn. U ontvangt een duidelijke, praktische roadmap met technologische projecten. De CFO kan risico’s benoemen,  een vals gevoel van veiligheid vermijden en het budget en de bijhorende forecasting beheren. Voor de CEO is het geleverde rapport onmisbaar om de continuïteit van de business te garanderen en te optimaliseren.

Veelgestelde vragen

Hoewel wij aanraden om via workshops diepgaand en persoonlijk in gesprek te gaan, is zeker ook mogelijk om vragenlijsten door te sturen die door de stakeholders zelfstandig worden ingevuld. Deze vragenlijsten zijn zodanig opgesteld dat ze ons voldoende en grondig inzicht geven in de situatie binnen uw bedrijf.

Het assessment is vooral strategisch gericht op het verschaffen van voldoende inzichten en het advies over te implementeren veiligheidsmaatregelen. Indien gewenst, kunnen we ook een rol spelen in het bepalen van aan te kopen producten.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes