Home > Services > Identify > GDPR assessment

GDPR assessment

Onderzoek naar de naleving van de GDPR-wetgeving binnen uw organisatie. Op basis van een gap analyse creëren we een concreet bijsturingsplan, zodat uw bedrijf wettelijk helemaal in orde is.

big data analytics

Wat is een GDPR assessment?

De GDPR-wetgeving is van toepassing op elk bedrijf dat persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt. De wetgeving kan soms uitdagend of complex zijn. Via een diepgaand assessment komt u te weten of de huidige maatregels van uw organisatie voldoen aan de normen, en hoe u eventueel kunt bijsturen en schakelen om wettelijk in orde te zijn.

Wat zijn de voordelen?

Voldoen aan de verwachtingen van alle stakeholders

Privacy is een belangrijk aspect bij leveranciers, klanten, werknemers en is bovendien wettelijk geregeld.

Inbreuken voorkomen

De impact van een inbreuk op de wetgeving is groot: boetes kunnen hoog oplopen, uw reputatie kan in het gedrang komen, enz.

Diepgaand inzicht en concreet actieplan

Via het GDPR assessment krijgt u een inzicht in de mate waarin u in lijn bent met de GDPR-wetgeving, en welke stappen u nog moet nemen.

Wat kunt u verwachten?

  • Uitgebreid onderzoek naar welke hoofdstukken van de wetgeving van toepassing zijn op uw organisatie.
  • Evaluatie van de huidige maatregelen.
  • Advies en concrete aanbevelingen ter verbetering.
  • Begeleiding en ondersteuning door het spotit Data Protection Team.
big data analytics

Hoe gaan we te werk?

  1. Door middel van interviews met sleutelfiguren brengen we de relevante data in kaart en ontwikkelen we een data map.
  2. Onderzoek geeft weer welke hoofdstukken van toepassing zijn op uw bedrijf, en of de huidige maatregelen voldoen aan de norm.
  3. Rapportage met alle bevindingen en aanbevelingen ter verbetering.

Waarom is dit een prioriteit?

Iedere organisatie (van welke grootte of waar ter wereld ook) die met gegevens van EU-burgers werkt, moet voldoen aan de regelgeving van GDPR.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes