Home > Services > Identify > NIS2 assessment

NIS2 assessment

Ontdek welke maatregelen nog ontbreken binnen uw organisatie om te voldoen aan de NIS2 wetgeving. Dit assessment is uw snelste weg richting compliance.

Wat is een NIS2 assessment?

Tijdens een NIS2 assessment gaat een team van experts uw organisatie doorlichten op vlak van technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen, om in kaart te brengen aan welke NIS2 vereisten uw onderneming reeds voldoet, en waar zich de gaps bevinden. Het resultaat is een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen om tijdig aan alle NIS2 voorwaarden te voldoen en zo uw cybersecurity naar een hoger niveau te tillen.

 

U krijgt antwoord op de volgende vijf kernvragen:

 1. Waar staat mijn bedrijf momenteel met betrekking tot NIS2 (nulmeting)?
 2. Wat is mijn huidige volwassenheidsniveau binnen het NIST-raamwerk?
 3. Welke kernmaatregelen moeten worden genomen om NIS2-naleving te waarborgen?
 4. Welke technische en organisatorische maatregelen moet ik implementeren om de NIS2-tekorten op te vullen?
 5. Is mijn naleving van de wet in overeenstemming met het vereiste niveau in het CCB cyberfundamentals framework?

Wat zijn de voordelen?

Gap analyse

Kom snel te weten welke maatregelen ontbreken binnen uw organisatie om te voldoen aan de nieuwe NIS2 wetgeving.

Aanbevelingen

Krijg concrete aanbevelingen van experts om tijdig te voldoen aan de NIS2 vereisten.

Aantonen initiatieven

Toon aan dat uw organisatie én directie de nodige stappen zet om de cyberveiligheid te verhogen.

Vermijd sancties

Vermijd sancties en hoge boetes door tijdig aan alle NIS2 vereisten te voldoen.

Hoger veiligheidsniveau

Verhoog uw cybersecurity maturiteit als bijkomend effect van dit NIS2 assessment.

Wat kunt u verwachten?

 • Een uitgebreide bevraging naar zowel technische, organisatorische als fysieke veiligheidsmaatregelen.
 • U krijgt een antwoord op de vraag aan welke NIS2 maatregelen uw organisatie momenteel al voldoet, welke nog ontbreken en hoe u deze gaps kan invullen.
 • U ontvangt een uitgebreid rapport met o.a. een uitlijningsscorekaart, een gapbeoordeling en concrete aanbevelingen.

Hoe gaan we te werk?

 1. Eerst onderzoeken we in welke mate uw organisatie onder de NIS2 wetgeving valt.
 2. Daarna bekijken we uw huidige situatie en vergelijken we deze met de NIS2 vereisten om gaps te detecteren.
 3. We bepalen welke concrete maatregelen u moet nemen om in lijn te zijn met de NIS2 wetgeving.

Waarom is dit een prioriteit?

Zowel op Europees als Belgisch niveau wordt de regelgeving omtrent cybersecurity sterk aangescherpt. Op basis van de NIS1 wetgeving werd in Europa een NIS2 adaptatie uitgewerkt en goedgekeurd. Vanaf 18 oktober 2024 is deze NIS2 wetgeving effectief in België. Heel wat organisaties en sectoren worden geïmpacteerd door deze strengere maatregelen en moeten zo snel mogelijk actie ondernemen om sancties en boetes te voorkomen.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes