Home > Services > Identify > Cybersecurity readiness assessment

Cybersecurity readiness assessment

Bij een Threat Simulation Exercise gaan we letterlijk een security breach of data breach gaan simuleren, en evalueren hoe uw security-team hiermee omgaat.

Cybersecurity readiness assessment

Wat is een cybersecurity readiness assessment?

Hoe reageren uw teams wanneer zich een cyberincident voordoet? Met de Cybersecurity Readiness Test komt u het te weten. We simuleren een security of data breach en gaan na hoe uw teams hiermee omgaan. Uiteraard begeleiden onze specialisten u gedurende de hele operatie. Zo bent u beter voorbereid op een eventueel volgend incident.

Wat zijn de voordelen?

Meer veiligheidsbewustzijn

We verhogen het veiligheidsbewustzijn bij uw directie en IT- of security-teams.

Precies maatwerk

De test gebeurt volledig op maat van uw organisatie.

Verhoogd begrip in de gehele organisatie

Verhoog het begrip van information security in alle lagen van uw organisatie.

Betere incident response

Verbeter de incident response van de organisatie op alle vlakken: cultuur, structuur, processen en verantwoordelijkheden.

Wat kunt u verwachten?

  • Evaluatie van de veerkracht van uw organisatie in het geval van een cyberincident.
  • Aanbevelingen voor optimalisatie in de toekomst.
  • Ontwikkeling van een geïnformeerde corporate cultuur omtrent cyberincidenten.
  • Beïnvloeding van gepast medewerkersgedrag in alle lagen van uw organisatie.
Cybersecurity readiness assessment

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting om de doelstellingen te bespreken.
  2. Bepalen volgens welke methodologie of framework we te werk gaan.
  3. Concrete invulling van het framework en opstellen van het actieplan.
  4. Uitvoering van dat actieplan.
  5. Uitgebreid rapport, inclusief roadmap met concrete actiepunten op korte, middellange en lange termijn om het cyber security-niveau op te krikken naar het gewenste niveau.

Waarom is dit een prioriteit?

Een Cyber Security Readiness Test geeft een goed beeld van hoe uw organisatie met een crisissituatie omgaat. Cultuur, structuur, processen en verantwoordelijkheden worden allemaal onder de loep genomen en in kaart gebracht. We doen aanbevelingen voor de toekomst, zodat uw teams klaar zijn voor een eventuele aanval.

Veelgestelde vragen

Neen. Om de test zo realistisch mogelijk te laten verlopen, informeren we enkel de personen die absoluut moeten weten dat het slechts om een test gaat. Alle andere medewerkers binnen uw organisatie zullen de situatie als levensecht ervaren. Enkel zo kunnen we bepalen hoe uw teams daadwerkelijk omgaan met een cyberincident. Uiteraard houden we graag rekening met de cultuur binnen uw bedrijf, en bespreken we uitvoerig tijdens de kick-off meeting het plan van aanpak.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes