Home > Services > Identify > M365 assessment

M365 assessment

Microsoft 365 is één van de meest getargete platformen wegens de populariteit en de grote hoeveelheid data waarover het beschikt. Dit assessment onderzoekt uw huidige security en doet concrete aanbevelingen voor betere beveiliging.

Microsoft

Wat is een M365 assessment

Het Microsoft Security assessment voor Microsoft 365 is gebaseerd op benchmarks, aangevuld met de best practices van zowel Microsoft als spotit. In totaal worden bijna 90 security items afgetoetst en getest. Elk item wordt beoordeeld en krijgt een score op basis van hoe kritisch het onderdeel is.

Het assessment focust op onder andere authenticatie, applicaties en rechten, data management, e-mail security, audits, opslag en bescherming van data, mobiele devices, enz.

Na een grondige analyse krijgt u concrete aanbevelingen om uw security te verscherpen.

Wat zijn de voordelen?

Hogere beveiliging

Microsoft 365 wordt wereldwijd gebruikt en is daarom een belangrijk doelwit. De security verscherpen zorgt meteen voor een algemeen hoger niveau van beveiliging doorheen uw organisatie.

Complete rapportage

Ontvang een rapport met duidelijke en concrete adviezen op vlak van verschillende onderdelen.

Praktijkgericht

Geen theoretisch model, maar een pragmatische aanpak met concrete adviezen die u meteen kunt toepassen in de praktijk.

Aanvullende diensten

Het assessment kan aangevuld worden met consultancy of implementatie van onze SOC diensten.

Wat kunt u verwachten?

  • Concreet advies om te evolueren naar een veiligere Microsoft-omgeving.
  • Een gap-analyse en praktische roadmap om uw Microsoft-omgeving extra te beveiligen.
Microsoft

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting met de klant om de huidige situatie en doelstellingen in kaart te brengen.
  2. Toegangen tot de omgeving van de klant inregelen.
  3. Het assessment gaat van start: de policies in uw omgeving worden onder de loep genomen en geëvalueerd.
  4. Rapportage met concrete roadmap en follow-up acties.

Waarom is dit een prioriteit?

Microsoft 365 wordt wereldwijd op tal van devices gebruikt. Net daarom is het één van de meest getargete doelwitten door criminele organisaties. Helaas is deze applicatie vaak onvoldoende beveiligd. Inzicht in hoe goed uw Microsoft-omgeving ingericht en beveiligd is, vormt de eerste stap naar een hoger niveau van security.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes