Home > Services > Identify > Security & network assessment

Security & network assessment

Een intensieve doorlichting van uw IT-omgeving, door spotit experten, met een focus op security en networking.

Security & network assessment

Wat is een security & network assessment?

Spotit brengt uw netwerkomgeving en IT-security volledig in kaart vanuit een objectief technisch, operationeel standpunt. Is alles conform de laatste standaarden en best practices ingeregeld? Dankzij onze gestandaardiseerde en kwalitatieve dienstverlening leggen we de pijnpunten in uw omgeving bloot. Hieraan koppelen we quick wins en verbetervoorstellen, zowel op middellange als lange termijn, om de geïdentificeerde risico’s tot een aanvaardbaar niveau te brengen of zelfs volledig te elimineren.

Wat zijn de voordelen?

Correcte informatie over uw omgeving

Dankzij de grondige doorlichting van uw omgeving beschikt u na het assessment over correcte, up-to-date en vooral relevante documentatie van uw omgeving. Dankzij deze documentatie kan u uw governance (bv. Lifecycle management) beter afstemmen.

Visibiliteit van potentiële kwetsbaarheden

Via de beste tools op de markt analyseren we uw netwerk en maken we misconfiguraties, kwetsbaarheden, performance problemen en end-of-life systemen kenbaar.

Operationele roadmap

Als resultaat adviseren we u om via een operationele roadmap – op uw eigen tempo – de omgeving te verbeteren. In deze roadmap verzamelen we gerichte, te verantwoorden investeringen en acties op uw maat.

Onafhankelijk en objectief assessment

Het spotit assessment geeft een onafhankelijke en objectieve kijk op het bestaande netwerk- en securitylandschap. We beschouwen dit als een losstaande opdracht waarbij het tempo, de uitvoerder en timing voor de optimalisatie van de omgeving volledig te bepalen is door de klant.

Wat kan u verwachten?

  • Kwalitatieve en relevante documentatie van de netwerk- en security infrastructuur op basis van onze standaarden.
  • Roadmap met concrete actiepunten voor korte en lange termijn.
Security & network assessment

Hoe gaan we te werk?

  1. We bepalen uw pijnpunten en doelstellingen tijdens een kick-off meeting.
  2. Daarna maken we de initiële snapshot van uw infrastructuur op.
  3. Vervolgens brengen we de huidige set-up, de (mogelijke) problemen en verbeterpunten op korte en lange termijn in kaart.
  4. Tot slot stellen we een uitgebreide rapportering en presentatie van de resultaten op.

Waarom is dit een prioriteit?

“Het netwerk is traag” is een van de meest gehoorde zinnen als er weer eens problemen zijn met applicaties. Hoewel het netwerk niet altijd de directe oorzaak van een probleem is, kunnen we toch veel informatie halen uit het netwerk, die kan helpen om het exacte probleem te pinpointen. Laat daarom uw security assessment uitvoeren door onze experts.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes