Home > Services > Identify > Security & network assessment

Security & network assessment

Een intensieve doorlichting van uw IT-omgeving, door spotit experten, met een focus op security en networking.

Wat is een security & network assessment?

Spotit brengt uw netwerk en IT-security omgeving volledig in kaart vanuit een objectief technisch, operationeel standpunt. Is alles conform de laatste standaarden en best practices ingeregeld? Dankzij onze gestandaardiseerde en kwalitatieve dienstverlening leggen we de pijnpunten in uw omgeving bloot. Hieraan koppelen we quick wins en verbetervoorstellen, zowel op middellange als lange termijn, om de geïdentificeerde risico’s tot een aanvaardbaar niveau te brengen of zelfs volledig te elimineren.

Wat zijn de voordelen?

Correcte informatie over uw omgeving

Dankzij de grondige doorlichting van uw omgeving beschikt u na het assessment over correcte, up-to-date en vooral relevante documentatie van uw omgeving. Dankzij deze documentatie kunt u uw Governance (bv. Lifecycle management) beter inregelen.

Visibiliteit van potentiële kwetsbaarheden

Via de beste tools op de markt analyseren we uw netwerk en maken we misconfiguraties, kwetsbaarheden, performance problemen en end-of-life systemen kenbaar.

Operationele roadmap

Als resultaat adviseren we u om via een operationele roadmap – op uw eigen tempo – de omgeving te verbeteren via gerichte, te verantwoorden investeringen op uw maat.

Onafhankelijk en objectief assessment

Het spotit assessment geeft een onafhankelijke en objectieve kijk op het bestaande netwerk- en securitylandschap. We beschouwen dit als een losstaande opdracht waarbij het tempo, de uitvoerder en timing voor het optimaliseren van de omgeving volledig te bepalen is door de klant.

Wat kunt u verwachten?

  • Kwalitatieve en relevante documentatie van de netwerk- en security infrastructuur op basis van spotit standaarden.
  • Roadmap met concrete actiepunten voor de korte en lange termijn.
Security & network assessment

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting om de pijnpunten en doelstellingen van de klant te bepalen.
  2. Opmaken van de initiële snapshot van de infrastructuur.
  3. In kaart brengen van de huidige set-up, (mogelijke) problemen en verbeterpunten op korte en lange termijn.
  4. Uitgebreide rapportering en presentatie van de resultaten.

Waarom is dit een prioriteit?

“Het netwerk is traag” is een van de meest gehoorde zinnen als er weer eens problemen zijn met applicaties. Hoewel het netwerk niet altijd de directe oorzaak van een probleem is, kunnen we toch veel informatie halen uit het netwerk, die kan helpen om het exacte probleem te pinpointen.