Home > Services > Identify > OT/IoT network assessment

OT/IoT network assessment

OT-netwerken zijn niet langer geïsoleerd, maar zijn meer en meer geconnecteerd met de IT-omgeving en het Internet. Is uw OT-omgeving klaar om op een veilige manier de stap te zetten?

industry security assessment OT

Wat is een OT/IoT network assessment?

OT-omgevingen maken vaak gebruik van oudere componenten en protocollen, hebben toegangen naar externe leveranciers, en dienen 24/7 beschikbaar te zijn. Bovendien is de impact van een security incident mogelijks groot: zowel financieel door de onbeschikbaarheid van de productieomgeving, als environmental door de impact op de omgeving, het milieu of de gezondheid van de medewerkers. Het OT-assessment brengt de huidige situatie in kaart en geeft advies over te nemen veiligheidsmaatregelen op korte en langere termijn. Hiervoor gebruiken we frameworks zoals ISA/IEC 62443.

Meer weten over OT security? Lees het hier.

Wat zijn de voordelen?

Hoger algemeen beveiligingsniveau

De OT-omgeving is, ondanks het business critical aspect, vaak de minst beveiligde omgeving. Wanneer u de security maturiteit van de OT-omgeving verhoogt, heeft dat meteen een grote impact op het algemene beveiligingsniveau van uw bedrijf.

Onafhankelijk assessment

Een frisse kijk op de huidige maatregelen binnen uw organisatie – zijn de juiste tools, processen en resources aanwezig?

Relevante verbeterpunten

Inventarisatie van alle pijnpunten en opportuniteiten binnen uw omgeving, met daaraan gekoppeld verbeterpunten die de kernactiviteiten van uw organisatie borgen.

Voor elk type organisatie

Geschikt voor elke organisatie, ongeacht de grootte, sector en IT-maturiteit.

Strategisch en technisch

Ruim portfolio aan technische assessments en assessments vanuit een business en strategisch standpunt (IEC 62443).

Pro-actief handelen

Ontdek de zwakke plekken binnen uw organisatie nog voor aanvallers er misbruik van kunnen maken.

Wat kunt u verwachten?

  • Een plan om risico’s te identificeren, assets te beschermen, aanvallen te detecteren, hierop gepast te antwoorden en de situatie te verbeteren.
  • Een technologie-onafhankelijke roadmap (meerjarenplan) om de security van uw OT-omgeving te verhogen.
  • Identificatie van quick wins vanuit het “low effort/low cost – high gain principe”.
  • Een compleet zicht op uw huidige security posture in vergelijking met de doelstatus, en indien mogelijk, vergelijkbare bedrijven of sectorgenoten.
industry security assessment OT

Hoe gaan we te werk?

  1. Workshop met de klant om de doelstellingen van het assessment te bepalen, en de huidige omgeving in kaart te brengen, zowel op het gebied van technologie, mensen als processen.
  2. Eventuele installatie van specifieke tools om een asset inventaris op te maken en de kwetsbaarheden in kaart te brengen.
  3. Rapportering met advies voor de toekomst: quick wins en een concreet stappenplan voor de toekomst.
  4. Presentatie en bespreking van het rapport.

Waarom is dit een prioriteit?

OT-omgevingen zijn steeds meer geïntegreerd binnen de IT-omgeving en geconnecteerd met de buitenwereld. In het verleden kreeg de beveiliging van OT-omgevingen vaak minder aandacht, en in vele gevallen is het ook een stuk complexer. De impact van een mogelijk incident is echter vaak groot: zowel op operationeel als financieel vlak, maar ook de reputatie van het bedrijf kan in het gedrang komen. Daarnaast mogen we niet vergeten dat een incident binnen een OT-omgeving ook een veiligheidsimpact heeft, zowel op de medewerkers als de omgeving.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig uw assessment in om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes