Home > Services > Prevent & protect > Information Security Officer (ISO)

Information Security Officer

De Information Security Officer (ISO) is het aanspreekpunt voor alles omtrent uw information security beleid.

Information security officer ISO

Wat is een ISO?

De Information Security Officer (ISO) is verantwoordelijk voor het uitwerken, het toepassen en het opvolgen van een information security beleid dat in lijn is met de noden van uw business. Bedrijven hebben niet altijd de kennis of mankrachten in huis om dit volledig intern op te nemen. Spotit kan hierin bijstaan.

Wat zijn de voordelen?

Professionele begeleiding

De ISO neemt het voortouw in het uitvoeren van assessments en mitigerende maatregelen.

Betrokkenheid van alle lagen binnen uw organisatie

Hij fungeert als schakelpunt tussen het hoger management, ontwikkelaars, risicoanalisten en auditeurs.

Conformiteit

Gegarandeerde conformiteit ten aanzien van het beveiligingsbeleid.

Ondersteuning door het gehele spotit team

De ISO kan deel uitmaken van een multidisciplinair spotit team (DPO, Architect, Engineering), zodat een brede service met wisselende en gespecialiseerde invulling mogelijk is.

Financieel inzicht

De ISO bereidt budgetrondes voor om de nodige ontwikkelingen financieel te verantwoorden.

Wat kunt u verwachten?

  • Een expert die zich toespitst op het definiëren, implementeren en onderhouden van het information security beleid en de hierbij horende processen en procedures.
  • Beheer van security administrators, analysten en IT-professionals.
  • Het evalueren, testen en kiezen van nieuwe securityproducten en -technologieën.
  • Trainingen rond security awareness protocollen en machtigingen doorheen de organisatie.

Waarom is dit een prioriteit?

Het uitwerken van een veiligheidsbeleid en -visie is het startpunt van de beveiliging van uw bedrijf. De basis moet strategisch en grondig uitgewerkt worden, alvorens u verdere stappen kunt nemen om uw cyber security maturiteit tot het volgende niveau te brengen.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Plan tijdig een gesprek in met spotit voor meer info over een plan van aanpak om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes