Home > Services > Prevent & protect > Security awareness training

Security awareness training

Praktische trainingen om uw medewerkers bewust te maken van het belang van een goede information security strategie en hoe ze hier zelf toe kunnen bijdragen.

Wat is een security awareness training?

Een Security Awareness Training (fysiek of via e-learning pakketten) benadrukt het belang van information security en correct computergedrag, voor alle lagen binnen uw bedrijf. Via praktische voorbeelden tonen we de gevaren en risico’s aan, met alle gevolgen van dien. Zo begrijpt uw organisatie meteen waarom iedereen bewust en actief moet meewerken aan de security strategie, en hoe iedereen zelf een steentje kan bijdragen.

Wat zijn de voordelen?

Veiliger computergedrag

Uw medewerkers aansporen tot het ontwikkelen van veiliger computergedrag. Leer hen hoe ze potentiële gevaren kunnen herkennen en hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties.

Meer begrip en awareness

Uw medewerkers overtuigen van het persoonlijk belang van information security. Maak iedereen binnen uw organisatie ervan bewust dat ze elk hun eigen steentje kunnen bijdragen. Een security policy werkt pas wanneer alle medewerkers actief meewerken en één team vormen.

Security awareness hoog op de agenda krijgen

Security awareness een hogere prioriteit geven binnen uw bedrijf. Laat via concrete praktijkvoorbeelden zien wat de risico’s zijn en welke potentiële gevolgen een succesvolle aanval met zich meedraagt.

Belang van een lange-termijn visie onderstrepen

Uw management overtuigen dat opleiding en gedragsaanpassing een proces van langere termijn is. Werk samen met spotit een op-maat-gemaakt trainingsplan uit.

Wat kunt u verwachten?

  • Fysieke trainingen of e-learning pakketten, afgestemd op uw behoeften.
  • Voor eindgebruikers: aantonen van securitygevaren aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en onderstrepen van het belang van correct computergedrag op professioneel en privévlak.
  • Voor uw IT-afdeling: bekijken van de security-gevaren door de bril van de IT-professional, vergezeld van praktische voorbeelden waarmee uw team meteen aan de slag kan.
  • Voor uw C-level suite: aantonen van het belang van security op bedrijfsniveau, en wat de impact kan zijn van een eventuele geslaagde aanval.
hands holding lightbulb

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting: nagaan wat de behoeften van de klant zijn en welk kennisniveau momenteel heerst.
  2. Uitwerking van een 12-maandenplan met verschillende acties, activiteiten en trainingen.

Waarom is dit een prioriteit?

Medewerkers vormen vaak de belangrijkste schakel in het totale information security plaatje. Het is zelden voor iedereen duidelijk waarom bepaalde security policies worden doorgevoerd, zeker wanneer deze het gebruiksgemak in de weg staan. Daarom biedt spotit met de Security Awareness Trainingen de ideale oplossing aan om iedereen het belang van goede information security te laten inzien.