Home > Services > Prevent & protect > Security awareness training

Security awareness training

Spotit organiseert praktische trainingen om uw medewerkers bewust te maken van het belang van een goede information security strategie. We leggen ook uit hoe uw medewerkers hier zelf aan kunnen bijdragen.

hands holding lightbulb

Wat is een security awareness training?

Een Security Awareness Training (fysiek of via e-learning pakketten) benadrukt het belang van information security en correct computergedrag, voor alle medewerkers binnen uw bedrijf. Via praktische voorbeelden tonen we de gevaren en risico’s aan, met alle gevolgen van dien. Zo begrijpt uw organisatie meteen waarom iedereen bewust en actief moet meewerken aan de security strategie, en hoe iedereen zelf een steentje kan bijdragen.

Wat zijn de voordelen?

Veiliger computergedrag

Tijdens deze awareness training sporen we uw medewerkers aan om veiliger computergedrag te ontwikkelen. Leer hen hoe ze potentiële gevaren kunnen herkennen en hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties.

Meer begrip en awareness

We overtuigen uw medewerkers van het persoonlijk belang van information security. Maak iedereen binnen uw organisatie ervan bewust dat ze elk hun steentje kunnen bijdragen. Een security policy werkt pas wanneer alle medewerkers actief meewerken en één team vormen.

Security awareness hoog op de agenda krijgen

Security awareness een hogere prioriteit geven binnen uw bedrijf. Laat via concrete praktijkvoorbeelden zien wat de risico’s zijn en welke potentiële gevolgen een succesvolle aanval met zich meedraagt.

Belang van een lange-termijn visie onderstrepen

U kan uw management overtuigen dat opleiding en gedragsaanpassing een proces van langere termijn is. Werk samen met spotit een op-maat-gemaakt trainingsplan uit.

Wat kan u verwachten?

  • Fysieke trainingen of e-learning pakketten, afgestemd op uw behoeften.
  • Voor eindgebruikers: toon de securitygevaren aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden aan en begrijp het belang van correct computergedrag op professioneel vlak en in de privésfeer.
  • Voor uw IT-afdeling: bekijk de securitygevaren door de bril van de IT-professional, vergezeld van praktische voorbeelden waarmee uw team meteen aan de slag kan.
  • Voor uw C-level suite: het belang van security op bedrijfsniveau wordt aangetoond. We laten zien wat de impact kan zijn van een potentiële aanval.
hands holding lightbulb

Hoe gaan we te werk?

  1. Kick-off meeting: de behoeften van de klant worden in kaart gebracht. We gaan na welk kennisniveau er momenteel heerst.
  2. Uitwerking van een 12-maandenplan met verschillende acties, activiteiten en trainingen.

Waarom is dit een prioriteit?

Medewerkers vormen vaak de belangrijkste schakel in het totale information security plaatje. Het is zelden voor iedereen duidelijk waarom bepaalde security policies worden doorgevoerd, zeker wanneer deze het gebruiksgemak in de weg staan. Daarom biedt spotit met de Security Awareness Trainingen de ideale oplossing aan om iedereen het belang van goede information security te laten inzien.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Informeer en train tijdig uw personeelsleden over een veilige netwerkomgeving om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes