Home > Services > Prevent & protect > OT/IoT security

OT/IoT security

Vandaag de dag wordt Operationele Technologie steeds meer gekoppeld aan het IT-netwerk, of slimmer gemaakt door de introductie van Internet of Things. Deze integraties maken uw OT-netwerk meteen vatbaarder voor tal van nieuwe risico’s en bedreigingen.

industry security assessment OT

Wat is OT/IoT security?

Operational Technology (OT) netwerken zijn niet langer geïsoleerd. In een wereld waarin alles geconnecteerd en geautomatiseerd is, is een vlotte integratie tussen OT en IT noodzakelijk. Waarom? Omdat het de kosten aanzienlijk drukt, en de productiviteit en performance laat stijgen. Helaas betekent dit ook dat jouw OT-netwerk vatbaarder wordt voor bedreigingen en threats van buitenaf. Via een Industrial Security Assessment brengen we de risico’s voor uw omgeving in kaart, en maken we concrete aanbevelingen om uw omgeving beter te beschermen.

Wat zijn de voordelen?

Verhoogd inzicht in uw netwerk

Operationele omgevingen zijn traditioneel weinig gedocumenteerd. Spotit brengt uw volledige OT/IoT omgeving in kaart.

Concreet actieplan

Via het assessment krijgt u meer inzicht in uw omgeving, de processen, de toegangen en de gebruikers, en begeleiden we u om deze beter te gaan beheren vanuit security oogpunt.

Verscherping compliancy vereisten

Verscherp uw compliancy vereisten, en toon ze aan waar nodig.

Non-disruptieve integratie

Onze specifieke aanpak is non-disruptief en zorgt voor convergentie tussen uw IT en operationele omgeving.

Wat kunt u verwachten?

  • We brengen uw bestaande OT-omgeving in kaart.
  • Detectie van potentiële veiligheidsrisico’s.
  • Uitwerking van een high level design van het ‘to be’ netwerk dat volledig voldoet aan de eisen van uw business.
  • Een concrete roadmap met quick wins op korte termijn en best practices voor de lange termijn.
  • Implementatie van de roadmap en integratie binnen het spotit NOC/SOC.

Waarom is dit een prioriteit?

Aangezien industriële systemen steeds meer geconnecteerd worden op het IT-netwerk, worden zij ook meer blootgesteld aan kwetsbaarheden. Het significante verschil in de lifecycle tussen uw IT- en uw OT-omgeving maakt dat bedreigingen die vanuit IT-standpunt al lang aangepakt – en misschien zelfs al vergeten – zijn, plots weer brandend actueel zijn zodra uw OT-omgeving geconnecteerd wordt. Daarnaast ligt de focus bij OT-omgevingen op performantie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, waardoor het implementeren van IT-security oplossingen, processen en procedures een hele uitdaging is.

Het Internet of Things (IoT) stelt ons opnieuw voor uitdagingen op het vlak van veiligheid. Een niet-traditioneel device toevoegen aan het netwerk opent heel wat mogelijkheden voor rapportering, monitoring of het optimaliseren van de user experience, maar zorgt tegelijkertijd ook voor nieuwe risico’s op het vlak van security.

Veelgestelde vragen

Spotit kan de nodige technologie voorzien waarmee het mogelijk is om uw OT-netwerk op continue basis in de gaten te houden. We bekijken de assets die connecteren met het netwerk, of deze al dan niet kwetsbaarheden vertonen, en of er zich anomalieën bevinden in het netwerkverkeer. Het is ook mogelijk om dit volledig te integreren in ons SOC, waardoor spotit deze zaken voor u in de gaten houdt, en u zich kunt concentreren op uw core business.

Jazeker. Onze aanpak is gebaseerd op standaarden en best practices, zoals onder andere het Purdue model en IEC 62443.

Spotit kan een assessment doen versus IEC 62443, global standard for the security of Industrial Control System (ICS) networks.

Meer weten?

Lees alles over OT security in onze 3-delige blogreeks.

Is uw organisatie in lijn met de nieuwe NIS2-regelgeving?

Op 17/10/2024 verwachten we de Belgische omzetting van de EU-richtlijnen. Zorg tijdig voor optimale beveiliging van uw (industriële) omgeving om boetes te voorkomen!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Days
0 Hours
0 Minutes