Home > Services > Recover > Chief Information Security Officer (CISO)

Chief Information Security Officer

De CISO is een gecertificeerde professional die u helpt en ondersteunt bij het beheren van alle bedrijfsprocessen die met information security te maken hebben.

Wat is een CISO?

De Chief Information Security Officer (CISO) speelt een cruciale rol in het beheren van alle bedrijfsprocessen die met information security te maken hebben. Met onze dienst CISO as a Service nemen de gecertificeerde security professionals van spotit die rol volledig op zich, zodat u zich kunt focussen op uw core business.

Wat zijn de voordelen?

Gecertificeerde professional

Een gecertificeerde professional die kan rekenen op het volledige spotit team.

Onafhankelijk advies

Een externe CISO is onafhankelijk en kan vrij van belangenvermenging werken.

Concrete actiepunten

Kwalitatieve en concrete actieplannen voor het implementeren van uw strategie.

Kruisbestuiving

Ervaringen vanuit andere bedrijven kunnen worden geïntroduceerd in uw strategie.

Wat kunt u verwachten?

  • Hulp bij het opstellen en uitrollen van de gepaste information security strategie.
  • Grondige evaluatie van uw huidige situatie en identificatie van de tekortkomingen.
  • Uittekenen van een Information Security Action Plan (ISAP).
  • Ondersteuning bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen die in uw sector en uw bedrijf vereist zijn.

Waarom is dit een prioriteit?

De job van een CISO stopt nooit. Weinig bedrijven beschikken over de budgetten en mankrachten, of hebben de noodzaak om iemand deze rol fulltime op zich te laten nemen. Daarom is een externe spotit CISO de ideale oplossing! Hij zal samen met uw teams het information security beleid uitwerken, implementeren en bewaken.