Home > Services > Recover > DPO as a Service

DPO as a Service

De Data Protection Officer zal als externe medewerker het toezicht bewaken over het naleven van de GDPR-wetgeving.

Wat is een DPO?

Onze DPO’s (Data Protection Officer) houden toezicht op het naleven van alle aspecten van GDPR en ontzorgen u op die manier van alle GDPR-gerelateerde taken. Een DPO beschikt, samen met het spotit Data Protection team, over zowel de nodige juridische skills als de IT-vaardigheden.

Wat zijn de voordelen?

Geschikt voor elk type organisatie

Iedere organisatie (van welke grootte of waar ter wereld ook) die met gegevens van EU-burgers werkt, moet voldoen aan de regelgeving van GDPR.

Voldoen aan de wetgeving

In het kader van GDPR worden sommige bedrijven verplicht om een interne of externe DPO aan te wijzen, maar zelfs als dat niet het geval is, wordt het toch steeds aangeraden.

Onafhankelijk advies

De externe spotit DPO kan onafhankelijk en vrij van belangenconflicten werken.

Jarenlange professionele ervaring

Het volledige spotit Data Protection team beschikt over de nodige juridische en IT-vaardigheden.

Multidisciplinair team

De DPO kan deel uitmaken van een multidisciplinair spotit team. Naast de DPO kan ook een CISO, architect en security engineer deel uitmaken van dat team om u als klant te ondersteunen. Zo kan spotit, indien nodig, alle aspecten van uw governance traject begeleiden.

Wat kunt u verwachten?

  • Complete ontzorging: de DPO houdt toezicht op het naleven van alle aspecten van GDPR.
  • Een onafhankelijke DPO die vrij van belangenconflicten kan werken.
  • Ruim portfolio aan GDPR-gerelateerde services, tools en ondersteuning.
DPO professional GDPR

Hoe gaan we te werk?

  1. Uitvoering van een GDPR-assessment om de huidige stand van zaken in kaart te brengen.
  2. Opstellen van een stappenplan of actieplan om eventuele tekortkomingen weg te werken.
  3. Start adviserende en begeleidende rol van de DPO, en het opstellen van de nodige documenten, verklaringen en registers.

Waarom is dit een prioriteit?

Sinds mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing voor elk bedrijf gevestigd in de EU. Dit vraagt de nodige aanpassingen. Het spotit Data Protection team, bestaande uit zowel juridische consultants als IT-specialisten, kan u hierbij helpen.